Wednesday 1 June 2022

PENGAKAP REMAJA (PR)

 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.  SALAM PENGAKAP.

BERSAMA INI DISERTAKAN MAKLUMAT BERKAITAN UNTUK MEMBANTU PEMIMPIN PENGAKAP DI NEGERI SEMBILAN BAGI MENJAYAKAN PROGRAM PENGAKAP.

SEMOGA TERUS MAJU UNTUK MENCAPAI ANUGERAH PENGAKAP RAJA (TINGKATAN 4 - 5).


LENCANA TERTINGGI PR - TINGKATAN 4

1. LENCANA JAYADIRI

2. LENCANA KEMAHIRAN

3. LENCANA EKSPIDISI

4. LENCANA KEGIATAN

5. LENCANA PERKHIDMATAN


TINGKATAN 5

UJIAN SIKAP

KEPERLUAN PERSIAPAN UNTUK UJIAN PENARAFAN PENGAKAP RAJA.


PENGAKAP MUDA (PM)

 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.  SALAM PENGAKAP.

BERSAMA INI DISERTAKAN MAKLUMAT BERKAITAN UNTUK MEMBANTU PEMIMPIN PENGAKAP DI NEGERI SEMBILAN BAGI MENJAYAKAN PROGRAM PENGAKAP.

SEMOGA TERUS MAJU UNTUK MENCAPAI ANUGERAH RAMBU PENGAKAP MUDA (TINGKATAN 1 - 3).


TAKWIM UNIT PM PR PPMN9

RANCANGAN TAHUNAN PM PPMN9TINGKATAN 1

1. MODUL LENCANA KEAHLIAN PM TING 1

2. BORANG PENGUJI LENCANA KEAHLIAN PM

3. MODUL LENCANA USAHA PM TING 1

4. SLIDE MODUL LENCANA USAHA PM

5. BORANG PENGUJI LENCANA USAHA PM

6. MODUL LENCANA KEPANDAIAN - KATEGORI KEGEMARAN PM

7. BORANG PENGUJI LENCANA KEPANDAIAN - KATEGORI KEGEMARAN PM

8. TEMPLETE SIJIL KEAHLIAN, KEGEMARAN PM

9. SURAT MOHON SIJIL LENCANA USAHA DARI DC

10. BORANG KELOMPOK PESERTA LULUS L USAHA PD DC

11. FORMAT LAPORAN PROGRAM PM TING 1


TINGKATAN 2


TINGKATAN 3

Saturday 22 May 2021

UJIAN LENCANA TERTINGGI PENGAKAP REMAJA (TINGKATAN 4 DAN 5)

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

SALAM PENGAKAP.


BERSAMA INI DISERTAKAN DOKUMEN DAN MODUL BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN SKIM LATIHAN PENGAKAP REMAJA (PR) TINGKATAN 4 DAN 5

RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP REMAJA

PANDUAN PENULISAN BUKU LOG


MODUL UJIAN LENCANA JAYADIRI


MODUL LENCANA KEMAHIRAN


MODUL LENCANA KEGIATAN


MODUL LENCANA PERKHIDMATAN


MODUL LENCANA EKSPEDISI


KERTAS CADANGAN

DOKUMEN UJIAN LENCANA JAYADIRI

Monday 26 April 2021

UJIAN LENCANA PENGAKAP MUDA (PM) - TINGKATAN 3 (TIGA)

 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

SALAM PENGAKAP.


BERSAMA INI DISERTAKAN DOKUMEN DAN MODUL BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA (PM) TINGKATAN 3


RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP MUDA

PANDUAN PENULISAN BUKU LOG

PENGAKAP MUDA (TING 1 - 3)


UJIAN LENCANA KEMAJUAN - Lencana Jaya


UJIAN RAMBU PM

SKIM LENCANA PENGAKAP MUDA (PM) TINGKATAN 2

 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

SALAM PENGAKAP.


BERSAMA INI DISERTAKAN DOKUMEN DAN MODUL BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA (PM) TINGKATAN 2


RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP MUDA

PANDUAN PENULISAN BUKU LOG

PENGAKAP MUDA (TING 1 - 3)


UJIAN LENCANA KEMAJUAN - Lencana Maju


UJIAN LENCANA KEPANDAIAN - Kategori Pengetahuan


UJIAN LENCANA KEPANDAIAN - Kategori Perkhidmatan

SKIM LENCANA PENGAKAP MUDA (PM) TINGKATAN 1 (SATU)

 ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

SALAM PENGAKAP.


BERSAMA INI DISERTAKAN DOKUMEN DAN MODUL BERKAITAN DENGAN PERLAKSANAAN SKIM LATIHAN PENGAKAP MUDA (PM) TINGKATAN 1


RANCANGAN TAHUNAN PENGAKAP MUDA

PANDUAN PENULISAN BUKU LOG

PENGAKAP MUDA (TINGKATAN 1 - 3)


UJIAN LENCANA KEAHLIAN

DOKUMEN UJIAN LENCANA KEAHLIAN

KERTAS CADANGAN UJIAN LENCANAUJIAN LENCANA KEMAJUAN - Lencana Usaha

DOKUMEN UJIAN LENCANA USAHA

MODUL LENCANA USAHA


UJIAN LENCANA KEPANDAIAN - Kategori Kegemaran

MODUL LENCANA KEGEMARAN

PAMPLET SIJIL KEGEMARAN


PENGAKAP REMAJA (PR)

  ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.  SALAM PENGAKAP. BERSAMA INI DISERTAKAN MAKLUMAT BERKAITAN UNTUK MEMBANTU PEMIMPIN PENGAKAP DI NEGERI...